Certyfikaty, Świadectwa, Patenty

Nasze produkty posiadają odpowiednie certfikaty Instytutu Technologii Drewna, zaświadczające o ich wytrzymałości i trwałości, dopuszczające je do użytku jako meble mieszkaniowe - meble do siedzenia.

Poza tym nasze produkty są opatentowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że są to wzory zastrzeżone i nie mogą być wykonywane przez inne firmy, co za tym idzie, produkty te, wykonane wg polskich norm bezpieczeństwa (PN-ISO) oraz dopuszczone do użytku, mogą Państwo kupić tylko w naszej firmie.

Posiadamy wyłącznóść na produkcję stołów i krzeseł z serii Cezar w całej Europie.

Certfikat na wzór Krzeseł Cezar
Certfikat na meble na systemie stelaży giętoklejonych
Patent na stelaż foteli

Patent na wzór nóg do stołów Cezar

Patent na wzór foteli Delfin

Wyłączny Autoryzowany Punkt Sprzedaży Internetowej